مطالب مفید در مورد خود شناسی | روان شناسی و تربیت فرزندان صفحه اول

آموزش مهارت تصمیم گیری در موقعیت های مختلف

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸


مهارت تصمیم گیری یکی از مهمترین مهارت هایی است  که باید فرا گرفت  زیرا اخذ یک تصمیم میتواند کاملا زندگی فرد را دگرگون کند .

تصمیم-گیری
در همه اموری که گزینه های مختلفی پیش روی فرد قرار دارد گرفتن تصمیم مناسب اهمیت زیادی دارد زیرا وقتی فقط یک انتخاب وجود دارد تصمیم گیری در واقع معنایی ندارد گاهی نیز تصمیم بین بد وبدتر است
در زمینه های مختلفی ما باید تصمیم بگیریم  وهر گونه تصمیم ما را به سمت و سویی سوق می دهد و نتایج کاملا متفاوتی را رقم می زند .
تصمیم گیری در امور مختلفی از جمله امور مالی ،شغلی ،ازدواج وغیره صورت می گیرد.
از جمله عواملی که مانع تصمیم گیری فرد می شود
    افسردگی از عواملی است که موجب تاخیر و یا نگرفتن تصمیم می گردد فرد افسرده انرژی لازم را برای زندگی ندارد وی به آینده بدبین است بنابر این قادر به تصمیم گیری نیست
نداشتن اطلاعات کافی در مورد موضوع و هدف فرد را از گرفتن تصمیم باز می دارد
عدم اعتماد به نفس قدرت تصمیم گیری فرد را کاهش می دهد
 بزرگترین عامل باز دارنده تصمیم گیری نگاه به گذشته است زندگی در گذشته وو حشت از تکرار اشتباهات باعث فلج کردن و عدم توانایی تصمیم گیری می شود
چند راهکار جهت افزایش قدرت تصمیم گیری
اطلاعات خود را پیرامون موضوع مورد نظر افزایش دهید
از افراد آگاه کمک بگیرید
اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و با مثبت اندیشی تصمیمات موفق گذشته خود را در نظر داشته باشید
نظرات مثبت و منفی خود را در مورد موضوع بررسی کنید وارزیابی نمایید
در نظر داشته باشید که عملکرد های ما عاری از نقص و اشتباه نیست و احتمال شکست را از نظر دور ندارید و اگر خلاف این فکر کنید و تمرکز شما بر این باشد که صد در صد موفق شوید این خود موجب میشود که هیچ تصمیمی نگیرید ودر واقع از اتخاذ تصمیم بهراسید و هیچ تصمیمی نگیرید