مطالب مفید در مورد خود شناسی | روان شناسی و تربیت فرزندان صفحه اول

فرق اختلال شخصیت مرزی و دوقطبی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

شخصیت مرزی اختلال دو قطبی ناراحت خوشحال تفاوت مرزی و دوقطبی

تفاوت بین اختلال شخصیت بوردرلاین(borderline personality disorder) یا همان مرزی با بیماری دو قطبی (bipolar)
ابتدا لازمست در مورد شخصیت مرزی  و دو قطبی اطلاعاتی داشته باشیم سپس فرق این دو را مشخص نماییم.
- اختلال شخصیت مرزی
مهمترین و ثابت ترین خصوصیت این شخصیت بی ثباتی در خلق و رفتار و عواطف و روابط بین فردی می باشد.
یعنی در یک لحظه خوشحال ودر لحظه ای دیگر عصبانی و پرخاشگر یا کاملا بدون احساس می شوند .به طوری که افرادی که با ایشان سر و کار دارند
 مانند همکار و اعضای خانواده در یک سر در گمی و بلاتکلیفی به سر می برند وبه همین دلیل است که زندگی با این افراد بسیار دشوار است
از این جهت مرزی گفته می شود زیرا در مرز بین نوروز و سایکوز هستند یا به عبارتی دیگر بین روان نژند و روان پریش قرار دارند .   
- اختلال دوقطبی
این بیماری آسیب های زیادی به زندگی فرد مبتلا در زمینه های فردی ،اجتماعی ،شغلی وارد می کند.
این بیماری دوره های مختلفی دارد افسردگی و شیدایی
فرد دوره های مختلفی از افسردگی و مانیا را تجربه می کند که مدت زمان این دوره ها حد اقل دو هفته است و به طور منظم و ترتیب نیست بیماری دو قطبی انواع مختلف دارد که تشخیص آن به عهده پزشک است .
در هنگام افسردگی فرد بی علاقگی و بی انگیزگی را تجربه میکند از شغل و تحصیل و غیره عقب می ماند ایشان به خودکشی نیز فکر می کنند.
در شیدایی پرحرف ،پرخاشگر و عصبانی و سلطه جو میشود که به تبع این رفتار روابطش دچار اختلال می شود قدرت قضاوت کاهش می یابد رفتار پرخطر و شرم آور را مرتکب میشود که
در مواقع عادی از او انتظار نمی رود . ولخرجی هایی که می کند و تصمیمات نابجایی که در دوره شیدایی اتخاذ می کند ممکن است او و اطرافیانش را به ورطه نابودی بکشاند.
از این رو درمان لازمست تا خلق او را تثبیت کند و داروها در دوره شیدایی و افسردگی متفاوت است و حتما بایست زیر نظر پزشک انجام شود.
این بیماری ارثی است . افراد مبتلا به سمت مواد مخدر و الکل کشیده می شوند .
در اختلال دو قطبی نوسانات خلقی و دوره های افسردگی و شیدایی چند روز یا چند هفته ادامه می یابد ولی در اختلال شخصیت مرزی چند ساعت تا یک روز است .
اختلال دو قطبی یک بیماری جسمی مانند بیماری دیابت است و به علت کمبود یک نوع نمک می باشد و درمان آن تا پایان عمر ادامه دارد.   

شخصیت مرزی اختلال دوقطبی شخصیت بوردرلاین بیماری روانی