مطالب مفید در مورد خود شناسی | روان شناسی و تربیت فرزندان صفحه اول

چرا مردم از من متنفرند؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

چرا مردم از من متنفر هستند؟

تنفر

مردم در حالت عادی از کسی یا چیزی متنفر نیستند مگر در حالات زیر:

حسادت

مردم نسبت به کسی یا چیزی که در آرزوی آن هستند رفتار بیمار گونه و بچگانه ای انجام میدهند که به ظاهر تنفر می آید ولی در واقع میخواهند آن را داشته باشند به این رفتار حسادت می گویند.
وقتی حسادت از حدی بیشتر میشود به رفتار های تهاجمی مثل فحاشی یا تعرض و تجاوز منجر میشود.

تنفری که از والدین یاد گرفته اند

این گونه تنفر مخصوص افراد کم سواد و با هوش بسیار پایین است برای مثال در جامعه ی سفید پوستان از کودکی به فرزندان تنفر از سیاهان یاد داده میشد ، آنها این رفتار را یاد گرفته اند و بی دلیل منطقی از سیاهان متنفر میشوند.
این افراد در بزرگ سالی اگر از سطح هوش و سواد کمی برخوردار باشند همان آموزش های بیمار گونه ی کودکی را تا آخر عمر تکرار میکنند.

تنفر مردم من قلب قیچی

تنفر از خود

بسیاری از افراد از خود ناراضی هستند و مدام در ذهنشان خودشان را برای موضوعات مختلف سرزنش میکنند ، مثلا بخاطر بینی بزرگ ، قد کوتاه ، فقر مالی ، چاقی یا لاغری و این سرزنش هم ریشه در کودکی و سرزنش های مدام والدین دارد.
این افراد وقتی فرد دیگری را میبینند که ویژگی که آن ها از آن متنفر هستند را دارد به یاد خودشان می افتند و تنفرشان شروع میشود.
برای مثلا فردی را در نظر بگیرید که به دلیل داشتن بینی بزرگ از خودش عکسی در فضای مجازی مثلا تلگرام یا اینستاگرام قرار نمیدهد ، این فرد وقتی که میبیند فرد دیگری با بینی همان سایز عکسی از خودش منتشر کرده است و از این موضوع شرمی ندارد به یکباره شروع به فحاشی و تنفر میکنند.

تنفر بیمار گونه

برخی افراد که از بیماری های روانی حاد مثل شخصیت خودشیفته ، شخصیت های مرزی و یا سایکوپت رنج میبرند به دلایلی از همه چیز و همه کس متنفر هستند و حتی سعی در نابودی آن ها دارند.

بیمار روانی سایکوپت مرزی روانی دیوانه متنفر