مطالب مفید در مورد خود شناسی | روان شناسی و تربیت فرزندان صفحه اول

چرا مردم دروغ می گویند؟

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

علت دروغ گفتن

علت دروغ گفتن

مردم به دلایل مختلف دروغ میگویند که مهمترین این دلایل ، ترس ، دست کاری در حقیقت برای منافع شخصی یا عمومی ، غرور ، دروغ به دلیل بیماری روانی
دروغ گفتن یک رفتار انتخابی است به این معنی که فرد خودش انتخاب میکند که دروغ بگوید یا نه و احتمالا این رفتار را از کودکی یاد گرفته است.
وقتی یک کودک یاد میگیرد که برای رسیدن به هدفش دروغ بگوید این رفتار در او تبدیل به یک رفتار تکرار شونده و اجباری میشود.

دروغ گفتن به دلیل ترس

بیشتر مردم به دلیل ترس دروغ میگویند ، ترس از چیزی که در مورش آگاهی ندارند ، ترس از اینکه نقص هایشان برملا شود و شخص یا اشخاصی علاقه شان را نسبت به او کمتر کنند.
ترس از حس بد ، سرزنش شدن ، ترس از دست دادن موقعیت ، ترس از دست دادن همسر و ....

دروغ گفتن به دلیل دستکاری در حقیقت برای منافع

بسیاری از مردم برای به دست آوردن منافعشان حقایق را دست کاری میکنند و تحویل دیگران میدهند ، این مردم از چیزی نمیترسند و فقط به دنبال هدفشان هستند.
دروغ برای رسیدن به رابطه ی جنسی شایع ترین دروغ در میان مردان و دروغ برای به دست آوردن پول و منافع رفاهی شایع ترین دروغ میان زنان جامعه ی امروز است.
دروغ برای به دست آوردن موقعیت کاری نیز یکی از دروغ های دست کاری حقیقت است.

دروغ به دلیل غرور

بسیاری از مردم به دنبال چیزی نیستند و ترسی از چیزی هم ندارند ولی بخاطر اینکه غرورشان را زیر پا نگذارند دروغ میگویند.
ممکن است آنها در مورد رابطه ی عاطفی ، شغل ، میزان درآمد و ... اغراق کنند که این هم یک نوع دروغ است.

دروغ به دلیل بیماری روانی سایکوپت

بیماران سایکو پت بدون هیچ دلیلی دروغ میگویند ، آنها در رابطه با همه چیز دروغ میگویند ، فرقی ندارد به نفعشان باشد یا ضرر آنها فقط میخواهند چیزی که ذهنشان دارند را به بقیه تحویل دهند این نوع از بیماران درمان نمیشوند.

دروغ دماغ دراز

منبع:

https://www.thehopeline.com/107-what-is-lying-why-do-we-do-it/